هدف از ایجاد این سایت پرورش کودک دوزبانه و یا چند زبانه است.

چگونه؟
همانند فراگیری زبان مادری از محیط
ما همانطور که از بدو تولد توانستیم از محیط اطراف زبان مادری مان را بیاموزیم، همانگونه هم زبان دوم و سوم و ... را می توانیم کسب کنیم.
با توجه به اینکه کودکان از بدو تولد در حال فراگیری از محیط هستند والدین هوشیار می توانند از این فرصت استفاده کرده و آن را غنیمت بشمارند و فرزندانشان را برای آینده ای روشن پرورش دهند.
این متد، روشی اثبات شده است و تا بحال بسیاری از کودکان عزیزمان با این روش سه زبانه شده اند.
کاری که باید انجام شود این است که محیط زبان مورد نظر را برای کودکمان فراهم کنیم و اجازه دهیم زبان را با کارتون ها و مجموعه های هدفمند و متناسب با سن شان و دیگر ابزار آموزشی فرا بگیرند.
با توجه به مقالات و تحقیقات انجام شده در این زمینه از بدو تولد تا شش سالگی بهترین زمان فراگیری زبان است. اما به این معنا نیست که پس از آن این فرآیند متوقف می شود. بلکه سرعت فراگیری کاهش می یابد.
پس بهتر است زمان را از دست ندهیم

 

پک های ویژه

زبان فرانسوی

زبان آلمانی

زبان اسپانیایی