نحوه پرداخت
دوستان عزیز ابتدا سفارش خود را ثبت کنید. تمامی مشخصات را بطور کاملا دقیق وارد کنید.
پس از پرداخت سفارش خود به صورت کارت به کارت ، شماره ی ارجاع آن را برای ما ارسال می کنید و بسته ی شما در اسرع وقت توسط پست برایتان ارسال می شود.

شماره ی کارت بانک ملت: 6104337768221218
به نام مریم صدیقی